Om mig

Jag bor och har min ateljé på Ingarö i Stockholms skärgård. Ateljén ligger inbäddad i en skogsmiljö där naturen inspirerar och skapar en fokuserad arbetsro. Bild och form har alltid varit mitt sätt att berätta och uttrycka mina tankar samt reflektera min omgivning. Jag utgår ofta från intryck i min närmiljö för att beskriva en handling, känsla eller kanske uppmärksamma något skeende. Det handlar om att våga, prova, leka och övervinna motstånd för att se vart det tar vägen.

De material och tekniker jag använder är beroende av mina ideér och hur jag vill gestalta dessa. Jag växlar mellan måleri, textil och skulptur. Gamla hantverkstekniker som sömnad, broderi och stickning intresserar mig likaså stenhantverket. Broderi och stenhuggeri kan tyckas väsensskilt men det handlar om långsamhetens tillblivelse som förenar de båda teknikerna. Dessutom är de tidskrävande och utmanar tålamodet, det gäller att vara steget före i processen.

I min bildvärld får djur ofta representera olika mänskliga tillstånd. Jag känner mig friare att skildra djur, de skapar så många möjligheter utifrån min fantasi. Det är inte en realistisk fysionomi jag eftersträvar utan att fånga rörelsemönster, ett uttryck eller en blick hos djuret. Kaninen har följt mig i många år och får representera människans tillkortakommanden med glimten i ögat.